גליל משרד מדידות ושמאות

משרד מדידות ושמאות בצפון

מוניב בדארנה – גיאודט ומודד מוסמך

משרדנו מבצע מגוון רב של עבודות מדידה: מדידות קדסטרליות, פרצלציה/תוכנית לצורכי רישום, חלוקת מגרשים (תשריט חלוקה), מפה מצבית לצורך קבלת היתרי בניה, מפה טופוגרפית לצורך תכנון, מדידות רקע לתכנון במתכונת מב"את, מדידות GPS, אישור נק' בקרה בכל הדרגות רשת 2005, מדידות פנים למטרות עיצוב ותכנון חדש, מדידות חזיתות לשימור מבנים, חזיתות חתכים, שימור מבנים, מדידות מרחפנים אורתופוטו , שירותי סקירת עצים.

תחומי עיסוק

מדידות קדסטרליות

מדידות GPS

מדידות רקע לתכנון במתכונת מב"את

מדידות פנים למטרות עיצוב ותכנון חדש

אגרונום סקר עצים

דילוג לתוכן