גליל משרד מדידות ושמאות

מוניב בדארנה

משרד גליל מדידות ושמאות, משלב מקצועות מתחומים שונים תחת קורה אחת:
שמאי מקרקעין, מודד מוסמך, שמאי רכוש, שמאי נזקי חקלאות, יערן עירוני.

שירותינו

הערכת שווי דירת מגורים, קרקע, נחלות, מבני תעשייה, נכסים מסחריים

חוות דעת לחישוב היטלי השבחה והשגות על גובה היטלי השבחה

עריכת טבלאות איזון לתכניות איחוד וחלוקה וקביעת תשלומי איזון

חוות דעת לבתי משפט

תשלומים לרמ"י

חדלות פרעון

חוות דעת תביעות נזקי רכוש ונזקי חקלאות

דילוג לתוכן